Promercat vlc film market

Núria Velasco

Núria Velasco

Productora en Aguacate & Calabaza Films

Barcelona www.aguacatecalabaza.com

@aguacatecalabazafilms @nuriaesvel

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Núria Velasco, productora de cinema i tv a Aguacate & Calabaza Films. Productora de la sèrie Buga Buga i el llargmetratge l'Home dels Nassos.

PRODUCTORA

Productora independent de cinema i tv. Som creadors de la sèrie Buga Buga (TV3) i actualment estem produïnt el llargmetratge l'Home dels Nassos.

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
1