Promercat vlc film market

Dani Bagur

Dani Bagur

Director executiu | Director ejecutivo | Executive director en EMPATIC FILMS

Maó www.empatic.es

@empaticcomunica @empaticmediagroup

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Entre els seus projectes hi ha Menorca Británica, El secret de les pedres, Ben Trobat, Sant Joan, ahir i avui, Carrers, El caserío, A taste of Sant Joan Favàritx.

Entre sus proyectos se ecuentran Menorca Británica, El secret de les pedres, Ben Trobat, Sant Joan, ahir i avui, Carrers, El caserío, A taste of Sant Joan y Favàritx.

His projects include Menorca Británica, El secret de les pedres, Ben Trobat, Sant Joan, ahir i avui, Carrers, El caserío, A taste of Sant Joan and Favàritx.

PRODUCTORA

EMPATIC és una productora de Menorca amb una llarga experiència en televisió. La sèrie Favàritx (2022) és la primera coproducció de l'empresa amb València.

EMPATIC es una productora de Menorca, con una dilata experiencia en televisión. La serie Favàritx (2022) es su primera coproducción con València.

EMPATIC is a production company from Menorca with extensive experience in television. The series Favàritx (2022) is its first co-production with València.

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
1