logo-slide-promercat-2023

Jordi Mendieta

Jordi Mendieta

Soci fundador en Film Financing Market SL

BARCELONA filmfinancingmarket.com

Film Financing Market

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Productor audiovisual des de 1992 i president emerit del Cluster Audiovisual de Catalunya

PRODUCTORA

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres 21 / Miércoles 21 - PROMERCAT ESTATAL / DISTRIBUCIÓ

ENVIAR MENSAJE

Si quieres enviar un mensaje a este usuario debes iniciar sesión en tu cuenta.

LOGIN

1