Promercat vlc film market

Carles Pastor

Carles Pastor

Productor | Producer en Gaia Audiovisuals / Loto Films / True Films / Ambar Pictures

València, Barcelona www.gaiaaudiovisuals.com

https://www.instagram.com/pastor_carles/ https://www.facebook.com/search/top?q=gaia%20audiovisuals

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Propietari de Gaia, True Films, Loto Films i Ambar Pictures. Membre de l'Acadèmia de Cinema Europeu i antic alumne del Berlinale Talent Campus.

Propietario de Gaia, True Films, Loto Films y Ambar Pictures. Miembro de la Academia de Cine Europeo y antiguo alumni del Berlinale Talent Campus.

He is the owner of Gaia, True Films, Loto Films and Ambar Pictures and also member of the European Film Academy and former alumni of the Berlinale Talent Campus.

PRODUCTORA

Gaia es va crear el 1998 per a produir ficció de qualitat, sèries de televisió i documentals. HBO, Netflix, ZDF, ArteFrance o RTVE n'han adquirit les produccions.

Gaia se creó en 1998 para producir ficción de calidad, series de TV y documentales. HBO, Netflix, ZDF, ArteFance, RTVE han adquirido sus producciones.

Gaia was created in 1998 to produce quality fiction, TV series and documentaries. HBO, Netflix, ZDF, ArteFance, RTVE have acquired its productions.

 

 

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
Divendres / Viernes - Divendres 1 juliol - EDAV-SGAE
1