Promercat vlc film market

Joan Carles Martorell

Joan Carles Martorell

Director de TV en IB3 Televisió

Illes Balears ib3.org

yerblues

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Palma, 1981. Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Palma, 1981. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Palma, 1981. Graduate in Audiovisual Communication in the Universitat Autònoma de Barcelona.

PRODUCTORA

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Ente Público de Radiotelevisión de les Illes Balears

Balearic Public Broadcaster

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
1