Promercat vlc film market

Joana Chilet

Joana Chilet

Directòra tecnica de PROMERCAT | Technical director of PROMERCAT en PROMERCAT

València www.jcmedia.es

joanachilet @joanachilet

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Gestora cultural, productora i directora.

Gestora cultural, productora y directora.

Cultural manager, producer and director.

PRODUCTORA

ProMercat

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
Divendres / Viernes - Divendres 1 juliol - EDAV-SGAE
1