Promercat vlc film market

Francesc Felipe

Francesc Felipe

Coordinador en ProMercat

València www.promercat.com

https://twitter.com/pro_mercat

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Llicenciat en Comunicació Audiovidual. UAB.

Licenciado en Comunicación Audiovisual. UAB.

Graduate in Audiovisual Communication. UAB.

PRODUCTORA

ProMercat VLC Film Market

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
Divendres / Viernes - Divendres 1 juliol - EDAV-SGAE
1