Promercat vlc film market

Tiffany Ruoz

Tiffany Ruoz

Productora executiva | Productora ejecutiva | Executive producer en Set Màgic Audiovisual

Barcelona www.setmagic.com

@setmagic_ @setmagic

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

S'incorpora a l'equip de Set Màgic Audiovisual el 2018 com a productora executiva i responsable de l'àrea de desenvolupament de projectes.

Se incorpora al equipo de Set Màgic Audiovisual en 2018 como productora ejecutiva y responsable del área de desarrollo de proyectos.

She joined Set Màgic Audiovisual team in 2018 as an executive producer and manager of the 

PRODUCTORA

Creada el 2007, entre els projectes més recents destaquen Gente hablando, nominada al International Emmy Award 2021, i Miró d'Oriol Ferrer.

Creada en 2007, entre sus proyectos mas recientes destacan Gente hablando, nominada al International Emmy Award 2021, y Miró de Oriol Ferrer.

Created in 2007, its most recent projects include Gente hablando, nominated for the International Emmy Award 2021, and Miró by Oriol Ferrer.

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
1