Promercat vlc film market

Natalia Maestro

Natalia Maestro

Producció executiva | Producción ejecutiva | Executive production en SUICAfilms

València www.suicafilms.com

@suicafilms @suicafilms suicafilms

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Productora executiva en SUICAfilms, compta amb més de 20 anys d'experiència en la producció de cinema, documental i televisió.

Productora ejecutiva en SUICAfilms, cuenta con más de 20 años de experiencia en la producción de cine, documental y televisión.

Executive producer at SUICAfilms, she has more than 20 years of experience in film, documentary and television production.

PRODUCTORA

Els treballs de SUICAfilms se centren en el documental i la ficció i han estat seleccionats o premiats en festivals nacionals i internacionals de prestigi.

Los trabajos de SUICAfilms se centran en el documental y la ficción y han sido seleccionados o premiados en prestigiosos festivales nacionales e internacionales.

SUICAfilms' works focus on documentary and fiction and have been selected or awarded in prestigious national and international festivals.

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
Divendres / Viernes - Divendres 1 juliol - EDAV-SGAE
1