Promercat vlc film market

Miguel Llorens

Miguel Llorens

Productor i director de continguts | Productor y director de contenidos | Producer and content director en The fly hunter

València www.theflyhunter.es

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Va estudiar filosofia i es va formar, de manera autodidacta, com a cineasta. Ha compaginat la direcció i la realització de documentals, ficció i televisió.

Estudia filosofía y se forma de manera autodidacta como cineasta. Ha compaginado la dirección y la realización de documentales, ficción y TV.

He studied philosophy and is self-taught as a filmmaker. He has combined directing and making documentaries, fiction and TV.

PRODUCTORA

The Fly Hunter és una productora audiovisual centrada en la ficció, el documental i la televisió.

The Fly Hunter es una productora audiovisual centrada en la ficción, el documental y la televisón.

The Fly Hunter is an audiovisual production company focused on fiction, documentary and television.

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
Divendres / Viernes - Divendres 1 juliol - EDAV-SGAE
1