Promercat vlc film market

Belén Sánchez Silvero

Belén Sánchez Silvero

Productora | Producer en Un Capricho de Producciones

Barcelona, Tarragona https://uncaprichoproducciones.com/

https://www.instagram.com/uncaprichoproducciones/ https://twitter.com/uncaprichode https://www.facebook.com/uncaprichoproducciones/

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Entre els seus projectes destaquen Nosotros no nos mataremos con pistolas, La pell dels murs, És a l'aire, La innocència i Yo no soy esa, entre d'altres.

Entre sus proyectos destacan Nosotros no nos mataremos con pistolas, La pell dels murs, És a l'aire, La innocència y Yo no soy esa, entre otros.

Her projects include Nosotros no nos mataremos con pistolas, La pell dels murs, És a l'aire, La innocència and Yo no soy esa, among others.

PRODUCTORA

Un Capricho de Producciones, grans històries en pantalles de qualsevol mida. Ficció/no-ficció, televisió i contingut en general.

Un Capricho de Producciones, grandes historias en pantallas de cualquier tamaño. Ficción/no-ficción, televisión y contenido en general.

Un Capricho de Producciones, great stories on screens of any size. Fiction/non-fiction, television and general content.

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
1