PROGRAMA DIMARTS 25 DE JUNY

Benvinguda

Paula Añó, secretària autonòmica de Cultura i Esport

 

10:15 – 11:10 Com millorar la producció autonòmica. Temporada 24-25

Alfred Costa, director general d’À Punt Mèdia

Oriol Sala-Patau, cap de Ficció de TV3

Mar Comín, directora d’IB3 Televisió

Fernando R. Ojea, director de Continguts de CRTVG Vanesa Fernández Guerra, directora de Cultura i Euskera d’EiTB Media

Coordina: Maria Fuster, directora adjunta d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC

 

11:10 – 12:00 Institucions: sistemes d’ajudes a la coproducció

Aitziber Atorrasagasti, directora de Promoció de la Cultura i Política Lingüística del Govern Basc

Francisco Vargas, director d’Audiovisuals de l’Institut Ca talà de les Empreses Culturals (ICEC)

Diana de la Cuadra, directora gerent de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Coordina: Álvaro López-Jamar, director general de l’Institut Valencià de Cultura (IVC)

 

12:00 – 14:00 Pitch

LLARGMETRATGES AUTONÒMIC

Bombyx Mori Beniwood Producciones, Benecé Produc- cions, Dacsa Produccions – Sandra Cervera, productora executiva / Alberto Evangelio, director i productor / Ana Piles, guionista

Kresal Usaina (El olor a salitre) En Buen Sitio, Orreaga Filmak – Marga Gutiérrez Díez, directora de producció

La dona invisible The Fly Hunter – Lorena Torres, produc- tora / Miguel Llorens, director

Les coses que férem Wicker Films – Sergi Tellols, guio- nista / Mila Luengo, productora

Merlo branco Mordisco Films– Alberto Díaz López, guionista, director i productor

Nana – Principal Segona – Miquel Romans, productor / Marcos Callejo, director

Nothing C.O. Alhena Production – Norbert Llaràs, productor executiu / Caye Casas, director

Pontiac El Camino Producciones Cinematográficas – Iñaki Sánchez Arrieta, guionista, productor / Héctor Hugo Navarro, autor de la novel·la i coguionista

Setembro Danga Danga Audiovisuais – Sepi Bazarra, productor executiu, guionista i director/ Marta Eiriz, productora executiva, directora i productora

Verd foc Nautilus Films & Projects – Iván Fernández de Córdoba, guionista i director / Fernando Ramia Blasco, productor

SÈRIES AUTONÒMIC

321 noms Albena Produccions – Carles Alberola, autor Fan madarika maiteak (Queridos fans malditos)Maua Produkzioak, Lamandanga – Iñigo Sbeltza, director, productor

Mallorca Things To Do Bastera Films – Bàrbara Ferrer, productora / Joan Fullana, director / Joan Tomàs Martínez, guionista / Clara Fiol, guionista

 

16:15 – 19:00 Reunions B2B

PROGRAMA MARTES 25 DE JUNIO

Bienvenida

Paula Añó, secretaria autonomica de Cultura y Deporte

 

10:15 – 11:10 Cómo mejorar la producción autonómica. Temporada 24–25

Alfred Costa, director general de À Punt Mèdia

Oriol Sala-Patau, jefe de Ficción de TV3

Mar Comín, directora de IB3 Televisió

Fernando R. Ojea, director de contenidos de CRTVG Vanesa Fernández Guerra, directora de Cultura y Euskera de EiTB Media

Coordina: Maria Fuster, directora adjunta de Audiovisua- les y Cinematografía del IVC

 

11:10 – 12:00 Instituciones: sistemas de ayudas a la coproducción

Aitziber Atorrasagasti, directora de Promoción de la Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco

Francisco Vargas, director de Audiovisuales del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Diana de la Cuadra, directora gerente del Institut d’Indús tries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Coordina: Álvaro López-Jamar, director general del Institut Valencià de Cultura (IVC)

 

12:00 – 14:00 Pitch

LARGOMETRAJES AUTONÓMICO

Bombyx Mori Beniwood Producciones, Benecé Produccions, Dacsa Produccions – Sandra Cervera, productora ejecutiva / Alberto Evangelio, director y productor / Ana Piles, guionista

Kresal Usaina (El olor a salitre) En Buen Sitio, Orreaga Filmak – Marga Gutiérrez Díez, directora de producción

La dona invisible The Fly Hunter – Lorena Torres, productora / Miguel Llorens, director

Les coses que férem Wicker Films – Sergi Tellols, guionista / Mila Luengo, productora

Merlo branco Mordisco Films – Alberto Díaz López, guionista, director y productor

Nana Principal Segona – Miquel Romans, productor / Marcos Callejo, director

Nothing C.O. – Alhena Production – Norbert Llaràs, productor ejecutivo / Caye Casas, director

Pontiac El Camino Producciones Cinematográficas – Iñaki Sánchez Arrieta, guionista, productor / Héctor Hugo Navarro, autor de la novela y coguionista

Setembro Danga Danga Audiovisuais – Sepi Bazarra, productor ejecutivo, guionista y director / Marta Eiriz, productora ejecutiva, directora y productora

Verd foc Nautilus Films & Projects – Iván Fernández de Córdoba, guionista y director / Fernando Ramia Blasco, producto

SERIES AUTONÓMICO

321 noms Albena Produccions – Carles Alberola, autor Fan madarika maiteak (Queridos fans malditos)- Maua Produkzioak, Lamandanga – Iñigo Sbeltza, director, productor

Mallorca Things To Do Bastera Films – Bàrbara Ferrer, productora / Joan Fullana, director / Joan Tomàs Martínez, guionista / Clara Fiol, guionista

 

16:15 – 19:00 Reuniones B2B

PROGRAMA DIMECRES 26 DE JUNY

10:00 – 10:20 Sostenibilitat aplicada al sector audiovisual

Sixto X. García, autor i ecomanager

 

10:20 – 10:40 Noves eines de treball per a actors i productors

Jordi Ballester, secretari de la Comissió de l’Audiovisual de l’AAPV

Maria Fuster, directora adjunta d’Audiovisuals i Cinema

tografia de l’IVC

 

10:40 – 11:30 Inversió en llengües cooficials: obligació o oportunitat

Ignacio Corrales, director general Buendía Estudios Jose Pastor, director de Cinema i Ficció de RTVE Gemma Vidal, productora executiva d’Atresmedia Cine Modera: Rafa Molés, productor de SUICAfilms

 

12:00 – 14:00 Pitch

DISTRIBUCIÓ

Absolute Love Eigakan Films – Maxi Velloso, productor / Alfredo Navarro, productor

Bruno Ángel Puado – Ángel Puado, director, productor / Fele Pastor, protagonista, productor

Chica quinqui Asismaval – Jose Luis Pedrero, guionista

/ Alicia Bel, directora

L’aguait Admirable Films, TV ON Producciones, LA- MALANGA Produccions Audiovisuals – Paloma Mora, pro- ductora i productora executiva

La invasió dels bàrbars Stanbrook SLU – Vicente Monso- nís, director i productor / Ana Gozalbo, productora

LLARGMETRATGES ESTATAL

#elreto Orlok Films – Mary Malavé, productora executiva

/ Imanol Ortiz, productor, guionista i director

4 sabores y umami Tarannà Films – Màriam Zelaia, direc- tora i guionista / Giovanna Ribes, productora

Cara de pan La Mano Invisible, Dacsa Produccions – Da- vid Macián, director i coguionista

Dragmama Danidogfilms – Daniel Ortiz, productor / Nico- lás Álvarez, Joaquín Ostrovsky, directors i guionistes

El color verde Aire de cinema, La fábrica naranja – Paloma Zapata, directora i coguionista / Mila Luengo, productora Fiesta negra Las Hormigas Negras – Guillermo Magari- ños, director / Silvia García, productora executiva

La colisión Colera Films, Salon Indien Films – Jairo González, productor, director i guionista (Colera Films) / Nerea Barros, productora (Colera Films) / Sofía P. Jordán, productora, productora executiva (Colera Films) / Mauro Valera, productor, productor executiu (Salon Indien Films) La mala madre Admirable Films, Mordisco Films – Alicia Albares, directora

Los débiles Producciones 24 Violets SLU, Silence Producción y distribución, María Zimbro, Patofilms, EOC Producciones Cinematográficas – Juan Ruíz (Patofilms), productor executiu / Laura Muñoz Liaño (Producciones 24violets), directora i productora executiva / Almudena Verdés (Silence Producción y Distribución) i productora executiva / Elisa Bogalheiro (María Zimbro), productora executiva / Emilio Oviedo (EOC Producciones Cinemato- gráficas), productor executiu

Selectividad – Beniwood Producciones – Alberto Evangelio, director, coguionista, productor / Sandra Cervera, produc- tora executiva / Noelia Martínez, coguionista

SÈRIES ESTATAL

Cuando haces pop Inaudita – Jorge Acosta, productor / Kevin Castellano, Edu Hirschfeld, directors i guionistes No hay quien lo entienda When Lights Are Low – Claudia García de Mateos, directora i guionista / Nuria Cidoncha, productora

Xiquet de Simat Sunrise Pictures – Pau Martínez, guio- nista / Ramiro Acero, productor

 

16:15 – 19:00 Reunions B2B

PROGRAMA MIÉRCOLES 26 DE JUNIO

10:00 – 10:20 Sostenibilidad aplicada al sector audiovisual

Sixto X. García, autor y ecomanager

 

10:20 – 10:40 Nuevas herramientas de trabajo para actores y productores

Jordi Ballester, secretario de la Comisión del Audiovisual del AAPV

Maria Fuster, directora adjunta de Audiovisuales y Cinematografía del IVC

 

10:40 – 11:30 Inversión en lenguas cooficiales: obliga ción u oportunidad

Ignacio Corrales, director general Buendía Estudios Jose Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE Gemma Vidal, productora ejecutiva de Atresmedia Cine Modera: Rafa Molés, productor de SUICAfilms

 

12:00 – 14:00 Pitch

DISTRIBUCIÓN

Absolute Love Eigakan Films – Maxi Velloso, productor / Alfredo Navarro, productor

Bruno Ángel Puado – Ángel Puado, director, productor / Fele Pastor, protagonista, productor

Chica quinqui Asismaval – Jose Luis Pedrero, guionista

/ Alicia Bel, directora

L’aguait Admirable Films, TV ON Producciones, LA- MALANGA Produccions Audiovisuals – Paloma Mora, pro- ductora y productora ejecutiva

La invasió dels bàrbars Stanbrook SLU – Vicente Monso- nís, director y productor / Ana Gozalbo, productora

LARGOMETRAJES ESTATAL

#elreto Orlok Films – Mary Malavé, productora ejecutiva

/ Imanol Ortiz, productor, guionista y director

4 sabores y umami Tarannà Films – Màriam Zelaia, direc- tora y guionista / Giovanna Ribes, productora

Cara de pan La Mano Invisible, Dacsa Produccions

David Macián, director y coguionista

Dragmama Danidogfilms – Daniel Ortiz, productor / Ni- colás Álvarez, Joaquín Ostrovsky, directores y guionistas El color verde Aire de cinema, La fábrica naranja – Paloma Zapata, directora y guionista / Mila Luengo, productora Fiesta negra Las Hormigas Negras – Guillermo Magari ños, director / Silvia García, productora ejecutiva

La colisión Colera Films, Salon Indien Films – Jairo Gon- zález, productor, director y guionista (Colera Films) / Nerea Barros, productora (Colera Films) / Sofía P. Jordán, productora, productora ejecutiva (Colera Films) / Mauro Valera, productor, productor ejecutivo (Salon Indien Films)

La mala madre Admirable Films, Mordisco Films – Alicia Albares, directora

Los débiles Producciones 24 Violets SLU, Silence – Pro- ducción y distribución, María Zimbro, Patofilms, EOC Producciones Cinematográficas – Juan Ruíz (Patofilms), productor ejecutivo / Laura Muñoz Liaño (Producciones 24violets), directora y productora ejecutiva / Almudena Verdés (Silence Producción y Distribución) y productora ejecutiva / Elisa Bogalheiro (María Zimbro), productora ejecutiva / Emilio Oviedo (EOC Producciones Cinemato- gráficas), productor ejecutivo

Selectividad – Beniwood Producciones – Alberto Evangelio, director, coguionista, productor / Sandra Cervera, productora executiva / Noelia Martínez, coguionista

SERIES ESTATAL

Cuando haces pop Inaudita – Jorge Acosta, productor / Kevin Castellano, Edu Hirschfeld, directores y guionistas No hay quien lo entienda When Lights Are Low – Claudia García de Mateos, directora y guionista / Nuria Cidoncha, productora

Xiquet de Simat Sunrise Pictures – Pau Martínez, guio nista / Ramiro Acero, productor

 

16:15 – 19:00 Reuniones B2B

 PROGRAMA DIJOUS 27 DE JUNY

10:00 – 11:00 Les zones d’indústria als festivals de cinema

Alejandro Díaz, director Festival de Cine de Gijón

Jose Manuel Zamora, director de Abycine

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. Modera: Sandra Mora, productora Quatre Films

 

11:00 – 11:20 Protocols de bones pràctiques en els rodatges

Sara Mansanet, delegada de CIMA a la Comunitat Valenciana

 

12:00 – 14:00 Pitch ONE TO ONE

LLARGMETRATGES

La hereje

Mayte Castilloa

El hombre del tiempo

Laura Perez Gómez

Mr. Wang

Rafa Piqueras Prieto

La última copla

Marina Gimeno Peris

3 gracias

Marisa Crespo Abril

Mácula

Pau Martínez

SÈRIES

Hojas secas

Héctor Beltrán, Gabi Ochoa

La broma

Marina Gimeno Peris, Juanjo Moscardó Rius

Ocho hectáreas de bosque

Amèlia Barberà, Sergi Tellols

El fuerte

Manu Pons, Elena Escura

Pills of Horror

Fernando Fibla Moliner

Last Sunshine – La hora azul

María Vanacloig Sánchez

 

14:00 Cloenda

 

16:15 – 19:00 Reunions ONE TO TO ONE

PROGRAMA JUEVES 27 DE JUNIO

10:00 – 11:00 Las zonas de industria en los festivales de cine

Alejandro Díaz, director Festival de Cine de Gijón

Jose Manuel Zamora, director de Abycine

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. Modera: Sandra Mora, productora Quatre Films

 

11:00 – 11:20 Protocolos de buenas prácticas en los rodajes

Sara Mansanet, delegada de CIMA en la Comunidad Valenciana

 

12:00 – 14:00 Pitch ONE TO ONE

LARGOMETRAJES

La hereje

Mayte Castilloa

El hombre del tiempo

Laura Perez Gómez

Mr. Wang

Rafa Piqueras Prieto

La última copla

Marina Gimeno Peris

3 gracias

Marisa Crespo Abril

Mácula

Pau Martínez

SERIES

Hojas secas

Héctor Beltrán, Gabi Ochoa

La broma

Marina Gimeno Peris, Juanjo Moscardó Rius

Ocho hectáreas de bosque

Amèlia Barberà, Sergi Tellols

El fuerte

Manu Pons, Elena Escura

Pills of Horror

Fernando Fibla Moliner

Last Sunshine – La hora azul

María Vanacloig Sánchez

 

14:00 Clausura

 

16:15 – 19:00 Reuniones ONE TO TO ONE

1