L’abraçada dels cucs

Títol | Título | Title

L’abraçada dels cucs

Direcció | Dirección | Director

Giovanna Ribes y Paula Llorens

Productora | Productora | Company

Tarannà Films

Enllaç Web | Enlace web | Link

http://www.tarannafilms.com

1