Delta

Delta

Títol | Título | Title

Delta

Direcció | Dirección | Director

David González

Productora | Productora | Company

Verana TV

Enllaç Web | Enlace web | Link

www.veranda.tv

ORGANITZA

AMB EL SUPORT

"

AMB LA COL·LABORACIÓ

AMB LA PARTICIPACIÓ