La invasió dels bàrbars

La invasió dels bàrbars

Títol | Título | Title

La invasió dels bàrbars

Direcció | Dirección | Director

Vicent Monsonís

Productora | Productora | Company

Stanbrook Produccions

Enllaç Web | Enlace web | Link

www.stanbrook.net

ORGANITZA

AMB EL SUPORT

"

AMB LA COL·LABORACIÓ

AMB LA PARTICIPACIÓ