Un cercle en l’aigua

Un cercle en l’aigua

Títol | Título | Title

Un cercle en l’aigua

Direcció | Dirección | Director

Vicent Monsonís

Productora | Productora | Company

Stanbrook SLU

Enllaç Web | Enlace web | Link

www.stanbrook.net

ORGANITZA

AMB EL SUPORT

"

AMB LA COL·LABORACIÓ

AMB LA PARTICIPACIÓ