logo-slide-promercat-2023

VALÈNCIA FILM MARKET

Què és Promercat?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport impulsa a través de l’Institut Valencià de Cultura ProMercat – VLC FILM MARKET, que es celebrarà del 20 al 22 de juny.

ProMercat és el mercat professional valencià presencial adreçat al sector audiovisual. L’objectiu del qual és l’impuls del sector pel que fa a l’àmbit de la coproducció a la Comunitat Valenciana.

Un fòrum per establir lligams entre els professionals del sector audiovisual.

¿Qué es Promercat?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport impulsa a través del Institut Valencià de Cultura ProMercat – VLC FILM MARKET, que se celebrará del 20 al 22 de junio.

ProMercat es el mercado profesional valenciano presencial dirigido al sector audiovisual, cuyo objetivo es impulsar al sector en el ámbito de la coproducción en la Comunitat Valenciana.

Un foro para establecer lazos entre los diferentes profesionales del sector audiovisual.

What is Promercat?

The Valencian Ministry of Education, Culture and Sport, through the Institut Valencià de Cultura, promotes ProMercat – VLC FILM MARKET, to be held from june 20 to 22.

ProMercat is an on-site professional market targeted at the audiovisual industry. The aim of the market is to promote the industry in the co-production field in the Autonomous Region of Valencia.
It is a forum to establish links between professionals of the industry.

1