VALÈNCIA FILM MARKET

Què és Promercat?

La Conselleria de Cultura i Esport impulsa, a través de l’Institut Valencià de Cultura, ProMercat – VLC FILM MARKET, que se celebrarà del 25 al 27 de juny.

ProMercat és el mercat professional valencià presencial adreçat al sector audiovisual, amb l’objectiu d’impulsar el sector pel que fa a l’àmbit de la coproducció a la Comunitat Valenciana.

Un fòrum per a establir lligams entre els professionals del sector audiovisual.

¿Qué es Promercat?

La Conselleria de Cultura i Esport impulsa, a través del Institut Valencià de Cultura, ProMercat – VLC FILM MARKET, que se celebrará del 25 al 27 de junio.

ProMercat es el mercado profesional valenciano presencial dirigido al sector audiovisual, cuyo objetivo es impulsar al sector en el ámbito de la coproducción en la Comunitat Valenciana.

Un foro para establecer lazos entre los diferentes profesionales del sector audiovisual.

What is Promercat?

The Valencian Ministry of Culture and Sport, through the Institut Valencià de Cultura, promotes ProMercat – VLC FILM MARKET, to be held from june 25 to 27.

ProMercat is an on-site professional market targeted at the audiovisual industry. The aim of the market is to promote the industry in the co-production field in the Autonomous Region of Valencia.

It is a forum to establish links between professionals of the industry.

1