Logo Promercat

VALÈNCIA FILM MARKET

Què és Promercat?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport impulsa a través de l’Institut Valencià de Cultura ProMercat – VLC FILM MARKET, que es celebrarà del 22 al 25 de juny.

ProMercat és el mercat professional valencià presencial adreçat al sector audiovisual. L’objectiu del qual és l’impuls del sector pel que fa a l’àmbit de la coproducció a la Comunitat Valenciana.

Un fòrum per establir lligams entre els professionals del sector audiovisual.


Inscripció gratuïta


¿Qué es Promercat?

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport impulsa a través del Institut Valencià de Cultura ProMercat – VLC FILM MARKET, que se celebrará del 22 al 25 de junio.

ProMercat es el mercado profesional valenciano presencial dirigido al sector audiovisual, cuyo objetivo es impulsar al sector en el ámbito de la coproducción en la Comunitat Valenciana.

Un foro para establecer lazos entre los diferentes profesionales del sector audiovisual.


Inscripción gratuita


What is Promercat?

The Valencian Ministry of Education, Culture and Sport, through the Institut Valencià de Cultura, promotes ProMercat – VLC FILM MARKET, to be held from june 22 to 25.

ProMercat is an on-site professional market targeted at the audiovisual industry. The aim of the market is to promote the industry in the co-production field in the Autonomous Region of Valencia.
It is a forum to establish links between professionals of the industry.


Sign up for free


Programa / Programa / Program

DIA / DÍA / DAY 22

DIA / DÍA / DAY 23

DIA / DÍA / DAY 24

DIA / DÍA / DAY 25

ORGANITZA

AMB EL SUPORT

"

AMB LA COL·LABORACIÓ

AMB LA PARTICIPACIÓ